V
Biztos pillért adok a szabályszerű működéshez

Társasági jog

A gazdasági társaságok (kkt; bt; kft; nyrt; zrt.) alapítására, működésére, valamint megszűnésére vonatkozó szabályokat tartalmazó jogág. A gazdasági társaságok adatait a közhiteles Cégnyilvántartás tartalmazza, melyet a megyei törvényszékek mellett működő Cégbíróságok vezetnek. A Cégbíróság felé a cég alapításának, megszűnésének, illetve az egyéb változásoknak a bejelentése kötelező, az eljárás pedig elektronikus, és jogi képviselő-köteles. Bár nem gazdasági társaság – és így az alapítására, működtetésére, megszüntetésére – eltérő szabályok vonatkoznak, a nyilvántartás szempontjából a szövetkezetek is ehhez a jogterülethez sorolhatók.

line shadows

Szolgáltatásaim

gazdasági társaság alapító
okiratának, társasági szerződésének,
vagy alapszabályának elkészítése,
módosítása, ellenjegyzése

szövetkezeti alapszabály készítése,
módosítása, ellenjegyzése,

külön igény esetén taggyűlésen,
közgyűlésen való részvétel

cégalapítással, módosítással,
átalakulással (egyesülés, szétválás) megszüntetéssel
kapcsolatos tanácsadás, és jogi képviselet

törzstőke felemelés,
leszállítás lebonyolítása

Szövetkezeti tag kizárása
iránti per lebonyolítása

A weboldalon megadott adatai csak kapcsolatfelvételre szolgálnak, nem kerülnek tárolásra és harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.