V
Jogi biztonságot adok az ingatlanához

Ingatlanjog

Az ingatlanok (családi ház, társasházi vagy szövetkezeti lakás, beépítetlen terület, termőföld, vagy egyéb mezőgazdasági rendeltetésű földterület) jogi vonatkozásaival foglalkozó jogág. Az ingatlanok adatait közhiteles nyilvántartás, az Ingatlan-nyilvántartás tartalmazza, így az ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés szinte minden esetben földhivatali ügyintézést is magában foglal, melyet megbízás esetén természetesen magam folytatok le, így nyújtva ezen a területen is teljes körű szolgáltatást.
Az okiratnak - ahhoz, hogy az Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson - tartalmaznia kell ügyvédi ellenjegyzést, egyszerű magánokirat alapján pl. a tulajdonjog-változás bejegyzése nem lehetséges.

line shadows

Szolgáltatásaim

közös tulajdon megszüntetése peren kívül, vagy szükség esetén peres eljárásban

társasház alapítása, képviselete, alapító okirat módosítása

telekalakítás (megosztás, összevonás)

teljes körű földhivatali ügyintézés

haszonélvezeti, használati, szolgalmi jog alapítása, megszüntetése

ingatlannal kapcsolatos okiratok (pl.: adásvételi szerződés, csereszerződés, öröklési szerződés, tartási szerződés, ajándékozási szerződés, életjáradéki szerződés, bérleti szerződés) szerkesztése, ellenjegyzése

Esettanulmány

Ingatlanjog

Érvényes-e a szóban kötött adásvételi szerződés? Egy ügyfél azzal keresett meg, hogy édesapja elhunytakor derült ki számukra az, hogy a szántóföld, amelyet hosszú évek óta a családjuk művelt, nincs az édesapjuk nevén, így azt nem örökölhetik meg. Rövid nyomozás után megtudták, hogy édesapjuk a föld akkori tulajdonosával a föld megvásárlásáról szóban megegyezett, a vételárat ki is fizette és a termőföldet használatba is vette, de valamilyen adminisztratív akadály miatt a szerződés írásba foglalására nem került sor. Addig nem is volt gond míg az „öregek” éltek, hisz ők az adott szót szentnek tekintették. Csakhogy miután mindketten meghaltak, az egykori eladó örökösei kihasználva az ölükbe hullott lehetőséget, az adásvételi szerződés aláírásáért már újra kérték a vételárat… Sajnos ebben az ügyben nem létezik az ügyfél számára kedvező megoldás. A régi és az új Ptk. egyaránt előírja az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés érvényességi feltételeként az írásos formát. (A termőföldekre vonatkozóan 2013.-tól kezdődően hatályba lépett speciális szabályozás ezen felül még további kötelező előírásokat is bevezetett.) Mivel ilyen módon érvényes adásvételi szerződés a felek között nem jött létre, így az ügyfél legfeljebb a jogelődje által bizonyíthatóan kifizetett vételárat követelhette volna vissza. Ez azonban a kifizetés óta eltelt ötéves elévülési idő miatt már nem volt lehetséges. Másik esélyt jelenthetett volna az ügyfél számára, ha az ingatlan birtokbavétele óta legalább tizenöt év eltelt volna, hiszen így hivatkozhatott volna elbirtoklásra, azonban ehhez viszont kevés volt az eltelt idő.
A jelen honlapon található esetleírások jogi tanácsadásnak nem minősülnek, azért felelősséget nem vállalok. Ha személyre szabott tanácsadást szeretne, a lap alján található kapcsolatfelvételi formula kitöltésével kérjen időpontot!

A weboldalon megadott adatai csak kapcsolatfelvételre szolgálnak, nem kerülnek tárolásra és harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.