V
Segítek megvédeni az igazát, probléma esetén

Kötelmi jog

A kötelmi jogot a Polgári Törvénykönyv Hatodik Könyve szabályozza, az ügyfelek leggyakrabban szerződéskötéskor, illetve valamilyen káresemény formájában találkoznak ezzel a jogterülettel.
Ha előfordult már, hogy vitája akadt valamely közüzemi szolgáltatóval, a bankjával (akár egy kölcsönszerződés kapcsán), biztosítójával, szerződéses partnere nem (vagy hibásan) teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségét, esetleg tartoznak Önnek, vagy egy követeléskezelő cég keresi rendszeresen, akkor tudja mennyire fontos az, hogy ismerje az alapul fekvő szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit.
A fizetési meghagyásos eljárásról sokan hallottak már, mint a követelések érvényesítésének egyszerű és gyors módjáról, azonban bizonyára kevesen tudják azt, hogy bizonyos esetekben kötelező ennek igénybevétele. Az eljárás elektronikus, így az ország bármely településén található kötelezett ellen megindítható az irodámból.
Az új Polgári Perrendtartás által támasztott magas követelmények miatt rendkívül megnehezült a polgári peres eljárás indítása, melyet ráadásul a jogi képviselő nélkül eljáró félnek az előírt nyomtatvány használatával kell megtennie, én akár a nyomtatvány kitöltésében is segítséget nyújtok.

line shadows

Szolgáltatásaim

tanácsadás a kötelmi jog területébe tartozó kérdésekkel kapcsolatban

peres eljárás előtti, a per elkerülésére irányuló felszólítás készítése, egyeztetés lefolytatása

fizetési meghagyásos eljárás lebonyolítása

polgári peres képviselet

végrehajtási eljárás megindítása, végrehajtási kifogás benyújtása, végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem készítése

végrehajtás megszüntetése iránti per indítása

a kötelmi jog területén szerződések készítése, szükség esetén ellenjegyzése

kártérítési igény érvényesítése peren kívül, és peres eljárásban

Esettanulmány

Kötelmi jog

Hogyan kössünk lakásbérleti szerződést?
Röviden összefoglalva: mindig alaposan végiggondolva azt, hogy mennyi ideig kívánjuk a lakást használni, akarunk-e ott bármilyen beruházást végezni, és mindenképpen írásban. A lakásbérleti szerződés érvényességéhez annak írásba foglalása szükséges, azonban ha az írásbafoglalás elmarad is, a szerződés a teljesítés elfogadásával a teljesített rész erejéig érvényessé válik. Azaz, ha a tulajdonossal történt szóbeli megállapodás alapján, de írásos szerződés nélkül beköltözünk egy lakásba, és elkezdünk bérleti díjat fizetni, akkor a lakásbérleti jogviszony létrejött.

Az írásos forma elmaradása azonban gondokat okozhat, különösen akkor, ha a lakást saját pénzen felújítjuk, a tulajdonos pedig váratlanul felmondja a bérleti szerződést. Így mindenképpen célszerű megállapodni arról, hogy ún. értéknövelő beruházásokat (pl. nyílászárócsere, redőnyözés, konyhabútor beépítése) a bérlő végezhet-e, ha igen, akkor annak értékét „lelakhatja-e” (azaz a bérleti díjba beleszámíthatja-e), és ha igen, milyen értéken. Ennek hiányában az a kellemetlen meglepetés érhet, hogy a lakás rendbetételébe invesztált pénzünk teljes egészében elvész, mert a tulajdonosnak megtérítési kötelezettsége nincs, a szerződést pedig bármikor felmondhatja.

A jelen honlapon található esetleírások jogi tanácsadásnak nem minősülnek, azért felelősséget nem vállalok. Ha személyre szabott tanácsadást szeretne, a lap alján található kapcsolatfelvételi formula kitöltésével kérjen időpontot!

A weboldalon megadott adatai csak kapcsolatfelvételre szolgálnak, nem kerülnek tárolásra és harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.