V
Biztosítom a jogszabályok szerinti működést

Alapítvány, egyesület

Az alapítványok és egyesületek ún. civil szervezetek, melyeket jellemzően magánszemélyek hoznak létre valamely tartós, közérdekű cél elérése, vagy ilyen tevékenység szervezése érdekében. Valamennyi nonprofit szervezet, azaz elsősorban gazdasági tevékenység végzésére nem hozható létre. Közhasznú szervezet minősítést is szerezhetnek, így jelentős kedvezményekben részesülnek, ehhez azonban alapító okiratuknak/alapszabályuknak, illetve működési rendjüknek, gazdálkodási eredményeiknek meg kell felelniük a törvény által támasztott feltételeknek. Az alapítvány, és az egyesület jogi személy, amely a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, és az időközben bekövetkezett változásokat is be kell jegyeztetni a nyilvántartásba. Ezen nyilvántartást a társadalmi szervezet székhelye szerinti törvényszékek vezetik, a törvényességi ellenőrzést pedig az ügyészség folytatja.

Sokan nem tudják, de ebbe a körbe tartoznak a vadásztársaságok és a pártok is, amelyek az egyesületek speciális fajtáit képviselik. Tevékenységem jelentős részét képezi az alapítványok, egyesületek ügyeinek intézése, amelyhez jogi képviselő igénybevétele ugyan nem kötelező, azonban létrehozásuk, működtetésük során számos jogszabályi rendelkezésnek kell megfelelni, ezért az jogi szakértelemmel nem rendelkezők számára nehézséget okozhat. A közhasznú szervezetek számára az elektronikus ügyintézés kötelező, azonban az ehhez szükséges technikai feltételekkel, és a kezelésükhöz szükséges jártassággal sokan nem rendelkeznek.

line shadows

Szolgáltatásaim

ALAPÍTVÁNY, EGYESÜLET, SPORTEGYESÜLET, VADÁSZTÁRSASÁG, PÁRT

•  létrehozásával, működtetésével, megszüntetésével kapcsolatos jogi tanácsadás

•  alapító okiratának (ALAPÍTVÁNY), alapszabályának (EGYESÜLET, SPORTEGYESÜLET, VADÁSZ-TÁRSASÁG, PÁRT), azok módosításának, és a kapcsolódó okiratoknak az elkészítése,

•  bejegyzése, vagy nyilvántartott adataiban bekövetkezett változások bejegyzése (esetlegesen közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele) során, bírósági eljárásban történő jogi képviselet,

•  végelszámolásának lefolytatása,
végelszámolási eljárásban történő jogi képviselet,


•  jogi képviselete az ügyészség által a civil szervezet ügyében
folytatott törvényességi ellenőrzés során, vagy az ügyészség indítványára a
bíróság által folytatott törvényességi felügyeleti eljárásban.

A weboldalon megadott adatai csak kapcsolatfelvételre szolgálnak, nem kerülnek tárolásra és harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.