V
Segítő kezet adok

Öröklési jog

A polgári jog része, mely az ember halála esetén a vagyonában bekövetkező jogutódlás kérdéseivel foglalkozik. Két alapvető formája létezik: a törvényes öröklés, és a végintézkedésen alapuló öröklés. A legtöbb embert foglalkoztatja az a kérdés, hogy halálát követően vagyona kié lesz majd, illetve hogyan tudná vagyonát az általa meghatározott személynek juttatni. Ebben a kérdésben is készséggel adok tanácsot, segítek kiválasztani az örökhagyó szándékának megfelelő jogi formát, illetve az ehhez szükséges okirat elkészítését is vállalom. Sokan nem tudják, hogy az örökségről már az örökhagyó életében, (akár vele is) meg lehet állapodni, ilyen megállapodások elkészítésében is segédkezem. Ma már lehetőség van arra is, hogy az örökhagyó a végrendeletét a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett nyilvántartásban elhelyezze, így az a hagyatéki eljárásban mindenképpen a közjegyző kezébe kerül. Az új Polgári Törvénykönyv a törvényes öröklés szabályaiba jelentős változásokat hozott, emiatt érdemes megfontolni a végintézkedés tételét.

line shadows

Szolgáltatásaim

tanácsadás öröklési kérdésekben végintézkedést tenni kívánók, illetve örökösök számára

jogi képviselet hagyatéki eljárásban közjegyző előtt, illetve az öröklés kapcsán esetlegesen induló peres eljárásban

végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozási szerződés készítése,

várt örökségről szóló megállapodás készítése.

Esettanulmány

Öröklési jog

Végrendeletnek minősül-e a szerelmeslevél?
Bizonyos feltételek teljesítése esetén egy egyszerű szerelmeslevél is elfogadható végrendeletként. Ehhez az szükséges, hogy a Polgári Törvénykönyv által a végrendelettel szemben támasztott feltételeknek megfeleljen. 
Mik ezek a feltételek?
A szerelmeslevélnek az örökhagyótól kell származnia, és halál esetére szóló vagyoni rendelkezést kell tartalmaznia. Csak olyan nyelven íródhat, amelyet az örökhagyó ért, és elejétől végéig saját kézírással kell íródnia. Tehát pl. egy e-mail, vagy egy másnak tollbamondott levél akkor sem fogadható el végrendeletként, ha valóban az örökhagyó küldte. Feltétlenül tartalmaznia kell keltezést, és ha több lapból áll, minden lapot sorszámmal kell ellátni.
Ha a szerelmes örökhagyó később sem gondolja meg magát, és nem készít újabb végrendeletet, akkor levele a hagyatéki eljárásban végrendeletként elfogadható.  
Ne a véletlenre bízza ügyeit, ha személyre szabott tanácsadást szeretne, a lap alján található kapcsolatfelvételi formula kitöltésével kérjen időpontot!  
A jelen honlapon található esetleírások jogi tanácsadásnak nem minősülnek, azért felelősséget nem vállalok.

A weboldalon megadott adatai csak kapcsolatfelvételre szolgálnak, nem kerülnek tárolásra és harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.