V
Valós képet adok az ügy várható kimeneteléről

Büntetőjog

A Büntető Törvénykönyv határozza meg azon magatartásokat, amelyek bűncselekménynek minősülnek, és az azt elkövetők számára szankciókat ír elő. A büntetőjogi felelősség vizsgálata a Büntetőeljárásról szóló törvény szabályai alapján történik.

Ezen a területen jogi tanácsot adok, és képviseletet látok el, valamint védőként járok el, a büntetőeljárás kezdetétől annak befejezéséig (nyomozati eljárásban, bírósági szakban). Büntetőjogi védelemre megbízást adhat maga a terhelt, de ha ez nem lehetséges (az eljárás távollétében folyik, vagy letartóztatásban van), ezt megteheti helyette közeli hozzátartozója is. A büntetőeljárásban részt vevő egyéb személyek (pl. tanú, sértett) is igénybe vehetnek ügyvédi segítséget, ilyen esetben feladatom az érintett jogainak és jogos érdekeinek képviselete, illetve védelme, valamint a büntetőeljárási törvény szerinti jogai gyakorlásának vagy kötelezettségei teljesítésének elősegítése.

line shadows

Szolgáltatásaim

sértetti képviselet, segítői feladatok ellátása

jogi tanácsadás bűncselekményt elkövető, vagy bűncselekmény sértettjévé vált személyek számára

képviselet közvetítői eljárásban

vád képviselete magánvádas, pótmagánvádas ügyekben

elítélt képviselete a büntetés végrehajtásának időtartama alatt

szabadságvesztés végrehajtásának halasztása, félbeszakítása iránti kérelem készítése

kegyelmi kérvény készítése

fellebbezés, felülvizsgálati, vagy perújítási kérelem készítése

büntető védelem: a gyanúsított, vádlott érdekében minden törvényes eszköz felhasználása a büntetés enyhítése, az enyhítő körülmények feltárása, a terhelt felmentésének elérése érdekében

az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt járó kártalanítás, és az alaptalanul alkalmazott szabadságkorlátozásért járó kártalanítási igény érvényesítése

bűncselekménnyel okozott kár megtéríttetése

A weboldalon megadott adatai csak kapcsolatfelvételre szolgálnak, nem kerülnek tárolásra és harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.